Corsi.

Corsi-stats börjar bli ett bevingat sätt att mäta hur bra ett lag/spelare är jämfört med gamla metoder som +/-. Utan att trilla in för mycket på Corsi (läs mer här om så önskas) så är det så enkelt som följande:

Corsi For (CF) = antal skott på mål + skott i täck + skott utanför
Corsi Against (CA) = antal skott på eget mål + skott täckta + skott utanför eget mål (Motståndarens CF helt enkelt)
Corsi% = CF / (CF + CA)

Corsi within Boxplot
Corsi med hjälp av Box Plot

Grafen ovan visar Corsi% med hjälp av en så kallad Box Plot graf. Grafen visar, förutom samtliga lags värden, medianvärdet (strecket i mitten av lådan), undre och övre kvartilen (lådans under- och överkant) samt minimum (KHK) och maximum (HV71). Kort och gott finner vi normalvärdena inuti lådan och de som sticker ut återfinns ovanför och under.

Ovanför lådan finner vi HV71, Växjö och Frölunda. Vill man göra det lite “roligare” så kan vi slänga ut lagen med deras CF och CA i en ny graf istället.

CF vs. CA
CF vs. CA

På detta sätt använder sig många av Corsi för att kategorisera lag och spelare som “Bra, Kul, Tråkig, Dålig”. Spännande är att se vad som händer med lagen Växjö och Frölunda. På Corsi%-grafen är lagen identiska. Men i CA vs. CF-grafen ser vi att Frölunda är roliga som bara den med mycket skott i båda riktningarna (klart övertag på CF) men Växjö finner vi i Bra-rutan.

Nu kan vi ta lite lätt på de olika rutorna men de indikerar vilken typ av lag vi ser. Att Växjö och Frölunda spelar olika typer av hockey om inte annat.

Mest anmärkningsvärt är ändå att serieledarna Karlskrona har klart lägst Corsi% i serien. Om ni kommer ihåg inlägget om PDO så påvisade det att KHK plockar mer poäng än vad de borde. Corsi% styrker den tesen. Lägg där till att de har lägst Power Rank i serien så är “miraklet” KHK än större.

Hur länge kan de hålla fast vid en topplacering med siffror som dessa?